Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων

Με τον όρο ασθενή ρεύματα εννοούμε τις εγκαταστάσεις, στα κυκλώματα των οποίων, οι εντάσεις των ρευμάτων είναι μερικά mA και οι τάσεις μικρότερες από 50V. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι η Δομημένη καλωδίωση , τα συστήματα συναγερμού , ACCESS , CCTV , BMS ,KNX.

Δομημένη Καλωδίωση

Η EMCON αναλαμβάνει την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης , δηλαδή την εγκατάσταση καλωδίωσης ενός δικτύου φωνής- δεδομένων, που βασίζεται σε Διεθνή πρότυπα (όπως ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Β, ΙSΟ11801,ΤΙΑ 569 κλπ.). Το δίκτυο αυτό κατασκευάζεται ώστε να είναι εύχρηστο ως προς την διαχείρισή του και αποτελείται από τα εξής επιμέρους αυτόνομα υποσυστήματα:

 1. Οριζόντιο δίκτυο: το κομμάτι εκείνο της καλωδίωσης, εγκατεστημένο σ’ ένα όροφο- επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει το σημείο συγκέντρωσης (port ή patch panel)και όλο το κομμάτι της καλωδίωσης η οποία εξυπηρετεί το συγκεκριμένο επίπεδο και διασυνδέεται στη κάθετη καλωδίωση (vertical or backbone cabling).
 2. Θέση εργασίας: Το σύνολο της υποδομής προκειμένου να εξυπηρετείται η εύκολη εγκατάσταση και η μετακίνηση άμεσα ενός χρήστη με την εύχρηστη και βολική τοποθέτηση των πριζών φωνής – δεδομένων και ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του χρήστη. Αποτελείται από Patch Cords και την πρίζα (μηχανισμός, πρόσοψη πρίζας)
 3. Κατακόρυφο δίκτυο: Με τον όρο κατακόρυφο δίκτυο,εννοούμε το σύστημα καλωδίωσης το οποίο ενώνει της οριζόντιες καλωδιώσεις και αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή και ομάδων επιπέδων οριζόντιας καλωδίωσης στα υποσυστήματα διαχείρισης (RACK) .

Η EMCON αναλαμβάνει τον τερματισμό και την πιστοποίηση όλων των δικτύων της δομημένης καλωδίωσης χαλκού– οπτικών ινών, κάθε τύπου και διατομής, με την χρήση πιστοποιημένων και διακριβωμένων οργάνων.

Επίσης, οι τεχνικοί της έχουν τη σχετική εμπειρία, ώστε να κατασκευάσουν δίκτυα σε χώρους όπως: computer room, data center, κλπ.

Συστήματα Ασφαλείας– ACCESS– CCTV

Η EMCON αναλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση, τοποθέτηση και σύνδεση, για κάθε είδους σύστημα ασφαλείας, συναγερμού, access (ελέγχου πρόσβασης) και CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).

Πυρανίχνευση

Η EMCON αναλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης.

Η πυρανίχνευση βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (ιονισμού, θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς) και τα κομβία (μπουτόν), τα οποία όταν τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία, επιτρέπουν τόσο την αυτόματη όσο και την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος. Οι ανιχνευτές και τα κομβία συναγερμού πυρκαγιάς, συνδέονται μέσω ηλεκτρικών αγωγών, με τα κέντρα ανιχνεύσεως. Τα κέντρα ανιχνεύσεως τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία, μετά από προσεκτική μελέτη του συγκεκριμένου κτιριακού συγκροτήματος ή των συγκροτημάτων. Γενικότερα οι ηλεκτρικοί αγωγοί του συστήματος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς αποτελούν τελείως ανεξάρτητο δίκτυο σε κάθε κτιριακό συγκρότημα. Τοποθετούνται, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και τις περιστάσεις, είτε ορατοί με στηρίγματα στους τοίχους, είτε εντοιχισμένοι, είτε μέσα σε χωριστό δίκτυο σωληνώσεων.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:

 1. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης
 2. Εφεδρική τροφοδοσία
 3. Αισθητήρια πυρανίχνευσης
 4. Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς
 5. Φωτεινούς επαναλήπτες
 6. Σειρήνες πυρανίχνευσης

BMS (Building management systems)

Η EMCON αναλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας,  γνωστά με την ονομασία BMS .

Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης έχει σκοπό την διαρκή επιτήρηση και έλεγχο των ενεργειακών συστημάτων ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων, ώστε αφενός να αποτελούν ένα συντονισμένο σύνολο υψηλού βαθμού αξιοπιστίας και αφετέρου να υπάρχει η δυνατότητα ακριβούς καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας και των παραμέτρων άνετης διαβίωσης, έγκαιρων επεμβάσεων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και μείωσης του λειτουργικού κόστους για την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

INSTABUS EIB KNX

Η EMCON αναλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων με τεχνολογία INSTABUS EIB KNX.

Η τεχνική instabus EIB KNX καλύπτει την απαίτηση για επικοινωνία των επί μέρους τμημάτων που απαρτίζουν μία ηλεκτρική εγκατάσταση και μάλιστα με έναν γρήγορο, αξιόπιστο, οικονομικό και απλό τρόπο.

Σε ένα δίκτυο-Bus συνδέονται όλα τα ενεργά μέρη του συστήματος όπως: Αισθητήρες (διακόπτες, μπουτόν, αισθητήρια φωτός, αισθητήρια θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης) και Εντολείς ή Έξοδοι (δυαδικές έξοδοι, ρελέ, ρυθμιστές, δέκτες ηλεκτρικών ρολών κλπ). Το δίκτυο-bus δημιουργείται με ένα διπολικό καλώδιο με το οποίο γίνεται η διασύνδεση των συνδρομητών. Με το σύστημα αυτό όλα τα μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τεχνολογία instabus ΕΙΒ ΚΝΧ μπορούμε να ελέγξουμε:

 • Τον φωτισμό με δυνατότητες on-off, dimming, σεναρίων
 • Ρολά, τέντες, κουρτίνες κλπ.
 • Θέρμανση - Κλιματισμό
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Ηλεκτρικές συσκευές και φορτία

Επικοινωνία

Καλλιφρονά 4, Άγιος Δημήτριος 173 41
210 9926700
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 142646402000

Ακολουθήστε μας