Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων

Με τον όρο ισχυρά ρεύματα εννοούμε τις εγκαταστάσεις εκείνες οι οποίες περιλαμβάνουν τις γειώσεις, την αντικεραυνική προστασία, την παροχή ενέργειας, τους γενικούς πίνακες και τους υποπίνακες διανομής ισχύος και τις εγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών και κίνησης.

Φωτισμός – ρευματοδότες – κίνηση

Η EMCON αναλαμβάνει ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού – ρευματοδοτών – κίνησης, με γνώμονα την άρτια ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια, και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης . Όλες οι εγκαταστάσεις μας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Η EMCON αναλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση νέων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε κάθε χώρο.

Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εφεδρική πηγή ενέργειας, σε περίπτωση διακοπής στο δίκτυο της ΔΕΗ, είτε ως κύρια πηγή ενέργειας, όπως σε εργοτάξια και περιοχές αποκομμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συνοδεύονται από όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και όργανα ένδειξης βλαβών. Ανάλογα με το μέγεθος και τον προορισμό τους, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μπορεί να συνοδεύονται από πίνακες ελέγχου, πίνακες αυτόματης μεταγωγής, πίνακες παραλληλισμού και συγχρονισμού.

Εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)

Η EMCON αναλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) σε κτίρια, βιομηχανίες, χώρους γραφείων κ.α.

Τα Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) είναι απαραίτητα για την κάλυψη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε αδιάλειπτη λειτουργία όλο το 24ωρο, ώστε να προστατεύεται από τις διαταραχές του δικτύου, όπως υπερτάσεις, υποτάσεις και διακοπές μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας.

Κατασκευή – Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Η EMCON αναλαμβάνει τη κατασκευή υποσταθμών για κτίρια ή χώρους που πρόκειται να συνδεθούν με δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Η τροφοδότηση ενός καταναλωτή από το δίκτυο της μέσης τάσης, γίνεται όταν η απαίτηση ισχύος ξεπερνά τα 135kVA.

Τα βασικά μέρη ενός Υποσταθμού Μέσης Τάσης  είναι τα παρακάτω :

  1. Μετασχηματιστής Ισχύος ελαίου ή χυτορητίνης
  2. Πίνακας Μέσης Τάσης
  3. Πίνακας Χαμηλής Τάσης

Η EMCON εκτός από την εγκατάσταση, παρέχει και υπηρεσίες συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης.

Εγκαταστάσεις Αντιεκρηκτικού Τύπου

Η EMCON αναλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου ΑΤΕΧ, σε χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς. Σκοπός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τύπου ΑΤΕΧ στους χώρους αυτούς, είναι να μειώσουμε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης σε αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας.

Γειώσεις

Η EMCON αναλαμβάνει την εγκατάσταση θεμελιακών γειώσεων, της οποίας είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της ως βασική γείωση προστασίας & λειτουργίας σε όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το νέο κανονισμό Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384. Με τον όρο θεμελιακή γείωση ονομάζουμε το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός των εκ σκυροδέματος θεμελίων μίας κατασκευής και χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων, αλεξικεραύνου.

Επικοινωνία

Καλλιφρονά 4, Άγιος Δημήτριος 173 41
210 9926700
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 142646402000

Ακολουθήστε μας